Manažerský klub při Provozně ekonomické fakultě, České zemědělské univerzity v Praze, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je rozvoj manažerských znalostí a dovedností zejména studentů a zaměstnanců Provozně ekonomické fakulty, České zemědělské univerzity v Praze.

http://www.manazerskyklub.cz