Produkce ryb systémem RAS

 

Počátek inkubace: 2017 - doposud

 

Tým: Martin Hořínek

 

Popis: Jsme mladý start-up zaměřený na produkci ryb v recirkulačním systému. Věnujeme se odchovu ryb do stádia rychleného plůdku či násad. Odchov probíhá v intenzivních podmínkách ve žlabech či jiných typech odchovných nádrží. Výhodou těchto odchovů je optimalizace potravních a životních podmínek daných pro jednotlivé druhy ryb. U odchovu candáta využíváme rovněž kombinace rybničního a intenzivního chovu. Odkrm ryb probíhá v kombinaci živé potravy a kvalitních krmných směsí tak, aby byly zcela splněny nutriční požadavky pro jednotlivá stádia ryb. Používáme krmné směsi předních značek produkujících krmiva pro akvakulturu.

 

Příběh: Tři dlouholetí kamarádi se v pátek potkali na pivu. Jeden z kamarádů, který je machr přes “ryby” se zmínil o “revoluci” v tomto oboru. Další dva byli tímto úplně nadšeni a řekli si, že by to nebylo k zahození to zkusit vyzkoušet a začít společně podnikat. Jenže nevěděli, že cesta bude ještě zatraceně trnitá. ...O tři roky později… Již máme za sebou stavbu 4 prototypu systému RAS (recirkulační akvakulturní systém) a plánujeme v roce 2018 postavit náš první velký systém, který má mít produkci v plném stavu až 8 tun ryb ročně.“Farma ryb” bude postavena v areálu zemědělského družstva a za pomocí tamní bioplynové stanice bude zásobována energií a teplem. Pomocí technologií budou sníženy provozní náklady. Náš nápad sbírá úspěchy i na Start-up scéně a dokázali jsme vyhrát na velkých soutěžích. Naše dlouhodobá vize je, stát se, stabilním celoročním dodavatelem ryb na tuzemský trh a postavit podobné systému i v rozvojových zemích světa. Stále hledáme investory.