foto

Jméno lektora:  JUDr. Jan Bárta

Krátce o lektorovi: advokát, zabývající se zejména právem duševního vlastnictví a obchodním právem, pohybující se v prostředí start-upů. Jeho cílem je poskytnout nejen právní pomoc, ale i zprostředkovat případné obchodní příležitosti. Kromě poradenství start-upům má rozsáhlé zkušenosti i s poradenstvím pro nadnárodní či velké české společnosti zejména z oblasti IT. (www.judrjanbarta.cz)

Délka workshopu: 90 minut

Obsah workshopu: Seznámení účastníků s pojetím duševního vlastnictví v ČR (autorské právo, průmyslová práva) a poukázat na možnosti ochrany takového vlastnictví, a to i v rámci zahraniční. V druhé části aplikace na konkrétní obchodní modely účastníků.

Cíl workshopu: Vysvětlit uchazečům, jaké mají možnosti při ochraně svých nápadů, softwaru, značky a nastínit jim možnosti případného postup.

Kdy je vhodné workshop navštívit: po základním nastínění obchodního plána a před zahájením obchodní činnosti pod vlastním brandem resp. před uzavíráním smluv s grafiky, programátory apod.

Minimální počet účastníků: 3

Maximální počet účastníků: 15

Cena za workshop: 600 Kč/kreditů