Příběh: Jan Král vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu ČZU. V roce 2013 založil Janovu pec a začal péct müsli. Začínal péct v rodném pokojíku v domě u rodičů. Po pár měsících nabyl dojmu, že lidem bude müsli chutnat a opřel se do toho. Zařídil si certifikovanou výrobnu, sehnal stroje a postupně rozšiřoval distribuční síť. V tom pokračuje dosud. Kvalita je u Jana na prvním místě. Díky tomu má řadu věrných zákazníků, kteří dovedou jeho přístup ocenit. Nejednou slyšel větu "jiné müsli bychom už nejedli". U Jana není objem na prvním místě, proto obchod i výrobu rozšiřuje pozvolna. Jen tak je schopen udržet kvalitu, jakou na začátku nastavil. Rada na závěr? Dělejte to po svém, nespěchejte a nekopírujte ostatní- umíte to lépe nežli oni.

Jaký vztah mám k ČZU/Point One: Jan je absolventem Provozně - ekonomické fakulty ČZU. Toto vzdělání poskytlo Janovi dobrou teoretickou průpravu do začátků podnikání. Protože je potřeba vychovat novou generaci mladých podnikatelů, podporuje Jan svým inkubátor Point one.

 

Odkazy:
janovapec.cz

facebook.com/janovapec