growjob

 

Jméno lektora: Ing. Lukáš Hána

Krátce o lektorovi: Senior konzultant vzdělávacího institutu GrowJOB. Převádí do firemní praxe poznatky zejména z oborů behaviorální ekonomie a sociální psychologie. Vystudoval diplomacii na VŠE v Praze. Dále potom koučink, leadership a management na École Superieur de Commerce de Rennes (Francie). Společně s kolegy vydali bestseller Konec prokrastinace. Je spoluautorem kursu Kritického myšlení na VŠE. Konzultuje firmy McKinsey, KPMG, Česká spořitelna, PepsiCo, Etnetera …

cz.linkedin.com/in/lukashana/

Délka workshopu: 3 hodiny

Obsah workshopu: Na workshopu zjistíte jaké klamy a chyby zkreslují naše rozhodování a plánování. Dostanete nástroje ke zmírnění jejich negativních dopadů a aplikujete je na své podnikatelské plány. Dozvíte se, jak vzniká intuice a jak s ní pracovat. Zároveň dostanete základní principy kritického myšlení, které vám pomohou se rozhodovat a pracovat s informacemi v každodenním fungování.

Cíl workshopu: Předejít chybám v plánování a rozhodování. Revize podnikatelského plánu aplikací metod kritického myšlení. Zmírnění nepřesností u intuitivních předpovědí. Předat nástroje k rozumnějšímu rozhodování a hodnocení alternativ.

Kdy je vhodné workshop navštívit: Máte vypracovaný podnikatelský plán, ve kterém je možné ještě udělat změny. Ze začátku jeho realizace a nastavování procesů.

Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 14

Cena za workshop: 700 Kč