foto

Jméno lektora:  JUDr. Jan Bárta

Krátce o lektorovi: advokát, zabývající se zejména právem duševního vlastnictví a obchodním právem, pohybující se v prostředí start-upů. Jeho cílem je poskytnout nejen právní pomoc, ale i zprostředkovat případné obchodní příležitosti. Kromě poradenství start-upům má rozsáhlé zkušenosti i s poradenstvím pro nadnárodní či velké české společnosti zejména z oblasti IT. (www.judrjanbarta.cz)

Délka workshopu: 90 minut

Obsah workshopu: Seznámení účastníků s formami podnikání v ČR. Workshop bude zaměřen zejména na živnostenské podnikání a s.r.o. jako nejběžnější způsoby. Uchazeči se seznámí s výhodami a nevýhodami jednotlivých druhů společností a jaké jsou možnosti nastavení vzájemných vztahů mezi jednotlivými společníky. 

Cíl workshopu: Vysvětlit uchazečům, jak je možné v České republice podnikat a jak je možné nastavit vztahy s jednotlivými společníky.Kdy je vhodné workshop navštívit: před zahájením podnikání či při zvažování změny podnikání na podnikání pomocí právnické osoby, ale i v případech, když již právnická osoba existuje a posluchači chtějí zvážit, jak s ní nakládat. 

Minimální počet účastníků: 3

Maximální počet účastníků: 15

Cena za workshop: 600 Kč