O Point One


Point One je podnikatelský inkubátor při ČZU založený v roce 2014 doc. Ing. Tomášem Šubrtem, Ph.D. (prorektor pro strategii a informační systémy) pod hlavičkou Centra inovací a transferu technologií (CITT). Prostory jsou otevřeny všem studentům a absolventům ČZU, kteří chtějí začít podnikat.

Inkubace


Co u nás budeš jako člen dělat?

Pro členy Point One je připraven vzdělávací program na míru jejich aktuálním podnikatelským potřebám. Mohou využít individuálního mentorského/koučovacího programu, odborných konzultací expertů z praxe, či příležitostí komunikovat svůj podnikatelský nápad veřejnosti. Point One dále nabízí možnost využít kreativní prostory Point One pro svou práci, obchodní schůzky, či jako sídlo společnosti. Pořádá pravidelná setkání všech členů, soutěže a debaty s úspěšnými podnikateli.

Inkubace projektu bývá v průměru 16 měsíců. Cíl Point One je pomoci členovi rychleji rozpoznat, zda jeho podnikání je životaschopné, či nikoliv. Více informací o službách Point One zde.

Co se bude dít poté, co vyplníš přihlášku?

Sejdeš se s mentorem PO, který tě seznámí s chodem Point One a odpoví na tvé dotazy.

Obhajoba podnikatelského nápadu před členy PO

Následně Rada Point One rozhodne, zda jsi přijat nebo ne.

Inkubace + povinnosti člena

Průměrná délka inkubace je 16 měsíců a skládá se ze tří cyklů:

1. – 4. měsíc: sebevzdělávání. Člen je povinen za první 4 měsíce inkubace absolvovat minimálně 4 odborné workshopy, 2 členské schůze a 4 konzultace se svým mentorem. Cílem této fáze je dostat kvalitní vzdělání a přehled o svém podnikání.

5. – 8. měsíc: prototypování. Člen je povinen v průběhu dalších 4 měsíců absolvovat minimálně 4 odborné workshopy/individuální konzultace, 2 členské schůze a 4 konzultace se svým mentorem. Cílem této fáze je vytvořit funkční prototyp a sestavit strategii vstupu na trh.

9. – 16. měsíc: vstup na trh. Člen je povinen v posledních 8 měsících inkubace absolvovat minimálně 4 odborné workshopy/individuální konzultace/eventové akce, 4 členské schůze a 8 konzultací se svým mentorem. Cílem této fáze je validovat podnikatelský nápad a člena osamostatnit.

Člen je povinen se účastnit 1x ročně evaluace před Radou Point One.

Tým Point One

Rada Point One:

Prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.  (předseda),

Ing. Gabriela Jirátová (místopředsedkyně),

Ing. Gabriela Koláčková, Ph.D. (tajemnice),

Doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.,

Mgr. Jana Hodboďová,

Ing. Jana Vohralíková,

Ing. Radek Rinn,

 Petr Řehoř,

 

Tým Point One

Pavel Koláček - Event manažer, mentor

Monika Jadrná - Finanční manažer

Filip Vrzák - Asistent manažera 

 Ing. Lucie Schovanková - Projektový manažer

 

 

PROJEKT POINT ONE (RAZ-PO)

Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem ČZU Point One

 

Získali jsme finanční prostředky na rozšíření inkubátoru, kde je cílem projektu odstranit bariéry startu podnikání studenta/absolventa ČZU prostřednictvím rozšíření jeho znalostí a dovedností nabídkou vzdělávacích aktivit a couchingu  poskytovaných v zázemí podnikatelského inkubátoru. Stávající prostory budou rozšířeny a vybaveny moderními technologiemi nabízejícími inspirativní prostředí pro podnikání.  Osobám z cílové skupiny bude kromě získání významného know-how v oblasti podnikání umožněno konzultovat postupy a výsledky jejich práce s experty z praxe.

 

Cíle projektu:  Rozšíření stávajících budov a prostor

Rozšířit stávající prostory inkubátoru Point One o další dvě patra. Tyto stávající a nové prostory se nacházejí přesně nad sebou v budově kolejí v areálu České zemědělské univerzity v Praze. Plánované rozšíření prostor zahrnuje:

 

 2 uzavřené a odhlučněné kanceláře
2 jednací místnosti
Výrobní a skladovací prostory pro produkty inkubujících firem


Meziroční nárůst počtu přihlášek do PO
Snížení dropout nově přihlášených členů
Zvýšení kapacity inkubátoru na 30 inkubovaných firem současně
Zvýšení kapacity současně pracujících a vzájemně se nerušících osob v PO na 9
Zvýšení počtu úspěšně vyinkubovaných firem na minimálně 5 za rok
Vytvoření základny expertů na konzultace v klíčových aktivitách v začátcích podnikání
Zvýšení kapacity posluchačů akcí pořádané v PO na 60
 

Na daný projekt je poskytována finanční́ podpora od Evropské Unie.

 

Partneři